Duurzaamheid & Energiebesparing

Duurzaamheid & Energiebesparing

Uw partner op het gebied van advies, ontwikkeling en financiering

Advies op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing

Green Goals ontwikkelt al jaren lang duurzame energie concepten voor bedrijven. Hierbij kan de klant zorgeloos profiteren van een aanzienlijk verbeterde efficiëntie en forse kostenbesparingen. Wij kunnen u helpen met het adviseren, ontwikkelen en financieren van zonne-energie projecten. Daarnaast kunnen wij het energie/gas verbruik van uw organisatie monitoren zodat onnodig verbruik kan worden voorkomen. Ook voeren wij energiescans uit waar we uw organisatie testen op alle aspecten van duurzaamheid en adviseren op verbeterpunten.
Zonne-energie
Niet investeren, wel profiteren? Met ons zonne-energie concept hoeft u zelf niets te investeren, maar kunt u wel direct profiteren van de de door zonnepanelen opgewekte energie. Green Goals draagt zorg voor de ontwikkeling en...
Energie scan
De Energiescan geeft u snel en eenvoudig inzicht in de energie besparings mogelijkheden van uw onderneming. Deze scan geeft aan hoeveel u kunt besparen op onder andere verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en isolatie. In deze...
Projecten
Ontwikkelde en gerealiseerde projecten Green Goals heeft voor een aantal branches energiebesparing projecten uitgevoerd (Tuinbranche Nederland, Koninlijke Horeca Nederland en Fenex). Green Goals heeft ook voor een aantal bedrijventerreinen in de regio Midden-Brabant en bedrijven...
Over ons
Green Goals is in 2012 begonnen met het adviseren van diverse branche organisaties op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing (zie projecten). Daarnaast zijn wij begonnen met het ontwikkelen van zonne-energie projecten voor diverse organisaties....

Zonne-energie

Niet investeren, wel profiteren? Met ons zonne-energie concept hoeft u zelf niets te investeren, maar kunt u wel direct profiteren van de de door zonnepanelen opgewekte energie. Green Goals draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het zonne-energie project zowel met als zonder financiering van derden. Met financiering van derden krijgt de klant een aanzienlijke korting op de energierekening. Na 15 of 20 jaar wordt de klant eigenaar van de zonne-installatie en wordt er nog jaren geprofiteerd van de opgewekte energie. U kunt er ook voor kiezen om voor een deel (of helemaal) zelf te investeren in de zonne-installatie. Wij werken als één van de weinigen met een open exploitatiebegroting zodat u zelf kan zien wat de rendementen zijn.

Zonne-energie project fases

Het project bestaat uit vijf verschillende fases (Haalbaarheids-check, SDE-aanvraag, Projectontwikkeling, Projectrealisatie, Onderhoud & Beheer). Wij kunnen ook optreden als onafhankelijk adviseur en/of projectontwikkelaar voor de afzonderlijke fases.

Zonne-energie project fasesHaalbaarheids-check

Bij de haalbaarheids-check doen wij onderzoek of zonne-energie op uw dak wel mogelijk en rendabel is. Door het analyseren van het energieverbruik krijgen wij een goed beeld van de te behalen besparingen. De verkregen inzichten worden omgezet tot een exploitatiebegroting die wij openlijk zullen toelichten. Op basis van deze informatie kunt u zelf bepalen of en hoeveel u in het project wilt investeren. Deze fase wordt afgesloten met het tekenen van een intentieverklaring.

SDE-aanvraag

De volgende stap is om de SDE-subsidie aan te vragen. Aangezien de subsidie wordt toegekend op basis van een Dutch-Auction systeem is het essentieel om de aanvraag op het juiste bedrag in te dienen. Door het bestuderen van eerdere SDE-rondes en het inventariseren van nieuwe aanvragen in de markt kunnen wij een weloverwogen keuze maken.

Projectontwikkeling

Na toekenning van de SDE-subsidie kan er begonnen worden met de ontwikkeling van de zonne-installatie. In deze fase worden verschillende overeenkomsten gefinaliseerd (recht van opstal, financiering, verzekeringen). Ook wordt er een Power Purchase Agreement (PPA) afgesloten met een energieleverancier om het terugleveren van overtollige zonne-energie mogelijk te maken. Vervolgens worden diverse Engineering, Procurement & Construction (EPC) partijen gevraagd om een aanbieding te doen voor het project. Onze gecertificeerd Solar-Specialist zal alle aanbiedingen vergelijken en analyseren met een geavanceerd simulatieprogramma. Alle aanbieders worden gescand op strenge eisen. Green Goals werkt niet met een vaste EPC partij zodat we voor elk project een aanbieder kunnen kiezen met de optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Heeft u zelf al de SDE-subsidie aangevraagd? Wij kunnen het aanbesteding traject begeleiden zodat u een zonne-energie installatie krijgt met de hoogste opbrengst, beste product- en performance garanties en het hoogste rendement.

Projectrealisatie

In deze fase wordt het project gerealiseerd. De bouw van de zonne-installatie wordt gemanaged zodat de turn-key oplevering van het project tijdig plaatsvindt. Na oplevering wordt de installatie getest op alle performance aspecten. De EPC partij zal worden aangesproken als er niet aan alle criteria wordt voldaan.

Onderhoud & Beheer

De performance van de zonne-installatie zal continue gemonitord blijven worden. Bij eventuele mankementen zal er direct een monteur worden gestuurd door een extern onderhoudsbedrijf. De panelen worden ook regelmatig gereinigd.

Nieuws

Green Goals spreekt op KHN-bijeenkomst voor hotels
Op woensdag 13 januari organiseerde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een bijenkomst voor leden in de hotelbranche. De dag ging voornamelijk over veranderingen op de markt...
Lees meer "Green Goals spreekt op KHN-bijeenkomst voor hotels"
Nieuwe wet op Curaçao belemmert kansen voor zonne-energie
Green Goals heeft in augustus een stagiair naar Curaçao gestuurd om de lokale kansen voor zonne-energie in kaart te brengen. Gedurende vier maanden heeft de...
Lees meer "Nieuwe wet op Curaçao belemmert kansen voor zonne-energie"
Kansen voor duurzaamheid op Curaçao? Green Goals stuurt stagiair op onderzoek
Na een bezoek aan het mooie Curaçao is Ron Bakker (DGA) geïnteresseerd geraakt in het opzetten van een vestiging op dit eiland. Tijdens zijn verblijf...
Lees meer "Kansen voor duurzaamheid op Curaçao? Green Goals stuurt stagiair op onderzoek"

Energie scan

De Energiescan geeft u snel en eenvoudig inzicht in de energie besparings mogelijkheden van uw onderneming. Deze scan geeft aan hoeveel u kunt besparen op onder andere verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en isolatie. In deze energiescan geven wij ook advies op welke manier en hoeveel duurzame energie uw onderneming kan opwekken.

Organisaties of bedrijven die meer dan 50.000 kWh en 25.000 m³ gas per jaar verbruiken, zijn middelgrote verbruikers. Volgens de Wet Milieubeheer hebben deze en de grote energieverbruikers verplichtingen op gebied van milieu en energie. Zo zijn ze verplicht om een energiescan op te laten stellen en alle energiebesparende maatregelen uit te laten voeren die een terugverdientijd hebben van onder de 5 jaar. Door zelf een energiescan (energiebesparingsonderzoek) te laten opstellen en niet af te wachten tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat voor u bepaald wordt welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

Energy Saving Tool (EST) 

Wat is EST?

Een energieverbruik analyse geeft inzicht in verspilling op basis van werkelijke energieverbruiken gemeten op de hoofdmeters voor de levering van elektra, gas en/of warmte. Om een energieprofiel op te stellen, worden de verbruiken afgelezen over een periode van minimaal één jaar. Hierbij worden gegevens verzameld over een interval van 5 minuten tot maximaal één uur.

De energie-efficiëntie en de werking van de installaties
is worden gecontroleerd door de energieverbruiken te vergelijken met het energiegebruik dat te verwachten is op basis van klimaatgegevens, het type gebouw, de installaties en het gebruik van het gebouw. Vervolgens kunnen inefficiënties in het energieverbruik en installaties verholpen worden door aanpassingen in het gebruikspatroon en/of het opnieuw inregelen van de installatie(s).

Een energieverbruik analyse onderscheidt zich van een regulier energieonderzoek, omdat bij een regulier energieonderzoek de wijze van gebruik van het gebouw minimaal belicht wordt. En waar een installatie- performance scan zich richt op maximaal comfort, richt een energieverbruik analyse zich naast maximaal comfort ook op maximale energie-efficiëntie en minimale onderhoudskosten. Aan de hand van onze analyse adviseren wij u welke verbeteringsopties u kan toepassen en wat de te verwachten besparingen zullen zijn. Bij het product EST zijn wij ook in staat om uw energienota van zowel levering als transport op juistheid te controleren.

Wat levert EST op?

Uw energieverbruik wordt vergeleken met het verwachte verbruik bij uw gebouw. Hieruit volgen aanbevelingen om de installaties efficiënter te laten presteren en worden de besparingen berekend. De aanbevelingen nemen we met u door. U krijgt hiermee ook zelf extra inzicht in de werking van de installaties.

Signaleringen uit een energieverbruik analyse kunnen o.a. zijn:


 Een energierekening gaat omlaag wanneer u bepaalde verbeteringen doorvoert. Een energieverbruik analyse biedt concrete maatregelen m.b.t. de instellingen van uw installaties die direct uitvoerbaar zijn en geïmplementeerd kunnen worden. U kunt besparen op uw transport en leveringsnota voor zowel elektra als gas.

Nadat de verbeteringen zijn uitgevoerd is behoud van de nieuwe situatie belangrijk door regelmatig een check te doen en bij te sturen. Via goed beheer, signalering en ingrijpen blijft de energie-efficiëntie van uw installaties geborgd.

Vier redenen voor aanschaf van EST via Green Goals

De vier redenen om aan de slag te gaan met uw energieverbruik:

  • Gebouwen worden dynamisch en flexibel gebruikt. Er vinden bijvoorbeeld veranderingen plaats in de organisatie, in de bezetting of de bedrijfstijden. Veelal worden installaties bij oplevering eenmalig ingeregeld, maar niet aangepast aan de nieuwe situatie, waardoor er klachten en onnodig hoge energierekeningen ontstaan.
  • Installaties zijn de laatste jaren complexer geworden en veel componenten zijn afhankelijk van elkaar. Ongemerkt ontstaat door het regelmatig aanpassen van de regeltechnische instellingen een onbalans tussen energiekosten en comfort.
  • Maandelijks wordt de energieafrekening opgemaakt en weet u of u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Door eerder inzicht te krijgen in mogelijke inefficiënties kunt u eerder bijsturen en dus eerder kosten besparen.
  • Adviesrapporten en analyses van installaties geven veelal kwalitatief inzicht,
 terwijl de energieverbruik analyse kwalitatief en kwantitatief aangeeft waar verbeteringen te behalen zijn.

Projecten

Ontwikkelde en gerealiseerde projecten

Green Goals heeft voor een aantal branches energiebesparing projecten uitgevoerd (Tuinbranche Nederland, Koninlijke Horeca Nederland en Fenex). Green Goals heeft ook voor een aantal bedrijventerreinen in de regio Midden-Brabant en bedrijven in het Rotterdams havengebied de energiebesparing in kaart gebracht. Deze projecten waren onderdeel van een aantal Green Deals.

Voor het ROC Zeeland heeft Green Goals de energiebesparing opties in kaart gebracht conform de wettelijke eisen. Daarnaast heeft Green Goals voor alle gebouwen van het ROC gedurende 3 jaar het verbruik gemonitord. Uit beide trajecten zijn aanzienlijke besparingsopties naar voren gekomen.

Voor 70 basis scholen in Tilburg heeft Green Goals de energiescans uitgevoerd en tevens de haalbaarheid van zonne-energie in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke energiebesparing. Bij 32 van de 70 basis scholen was het mogelijk om zonne-energie te installeren. Dit is gerealiseerd zonder eigen investering van de scholen en met een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Green Goals heeft als ontwikkelaar daarbij de aanbesteding en de financiering geregeld.

Voor 100 leden van Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging zijn de mogelijkheden van zonne-energie in kaart gebracht.

Bij Rhenus Logistics in Son en Breugel  zijn de mogelijkheden voor zonne-energie in kaart gebracht. In opdracht van MOED heeft Green Goals de subsidie-aanvraag ingediend en daarna de ontwikkeling van het project begeleid. Dit heeft geleid tot een 4 MW zonne-energie project waarbij de huurder niet heeft geïnvesteerd in de zonne-installatie en toch kan profiteren van jaarlijkse kosten besparingen. Momenteel is dit het grootste ‘single roof zonnestroomproject’ in Nederland.

 

Projecten in ontwikkeling

Bij de onderstaande projecten heeft Green Goals als ontwikkelaar de subsidie ingediend en deze zijn inmiddels allemaal toegewezen. De projecten worden begeleid tot realisatie.

New Logic I                                         4100 kWp

New Logic III                                      4719 kWp

New Logic VI                                      5247 kWp

Timmermans Holding                      1813 kWp

Medica Europe                                    950 kWp

The Innovation Company                2400 kWp

Over ons

Green Goals is in 2012 begonnen met het adviseren van diverse branche organisaties op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing (zie projecten). Daarnaast zijn wij begonnen met het ontwikkelen van zonne-energie projecten voor diverse organisaties. Wij zijn een accelerator in het hele ontwikkelingstraject en verzorgen ook het projectmanagement. Als logische vervolgstap gingen wij ons focussen op het investeren in en exploiteren van zonne-energie projecten.

Doormiddel van een ESCO-concept is het niet nodig dat de klant zelf investeert in de zonnepanelen, maar er kan wel direct geprofiteerd worden van de stroomopbrengst. Green Goals ontwikkelt de projecten met betrouwbare EPC-partijen die aan strenge eisen moeten voldoen. Aangezien we niet met vaste EPC-partijen werken worden alle projecten ontwikkeld met de beste materialen en garanties voor de laagste prijs. Elke project-design wordt geanalyseerd door onze officieel gecertificeerd Solar-Specialist met behulp van een geavanceerd simulatieprogramma.

Naast het adviseren bij en ontwikkelen van zon-projecten kan Green Goals ook u energie/gas verbruik monitoren. Dit geeft duidelijke inzichten hoe de efficiëntie van uw installaties verbeterd kan worden. Daarnaast voeren wij ook energiescans uit. Hierbij wordt uw organisatie getest op alle aspecten van duurzaamheid en efficiëntie. Het rapport geeft een duidelijk overzicht welke stappen moeten worden genomen om de zwakke punten te verbeteren. Wij kunnen u ook helpen en adviseren met het implementeren van deze stappen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!