Energie scan

De Energiescan geeft u snel en eenvoudig inzicht in de energie besparings mogelijkheden van uw onderneming. Deze scan geeft aan hoeveel u kunt besparen op onder andere verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en isolatie. In deze energiescan geven wij ook advies op welke manier en hoeveel duurzame energie uw onderneming kan opwekken.

Organisaties of bedrijven die meer dan 50.000 kWh en 25.000 m³ gas per jaar verbruiken, zijn middelgrote verbruikers. Volgens de Wet Milieubeheer hebben deze en de grote energieverbruikers verplichtingen op gebied van milieu en energie. Zo zijn ze verplicht om een energiescan op te laten stellen en alle energiebesparende maatregelen uit te laten voeren die een terugverdientijd hebben van onder de 5 jaar. Door zelf een energiescan (energiebesparingsonderzoek) te laten opstellen en niet af te wachten tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat voor u bepaald wordt welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

Energy Saving Tool (EST) 

Wat is EST?

Een energieverbruik analyse geeft inzicht in verspilling op basis van werkelijke energieverbruiken gemeten op de hoofdmeters voor de levering van elektra, gas en/of warmte. Om een energieprofiel op te stellen, worden de verbruiken afgelezen over een periode van minimaal één jaar. Hierbij worden gegevens verzameld over een interval van 5 minuten tot maximaal één uur.

De energie-efficiëntie en de werking van de installaties
is worden gecontroleerd door de energieverbruiken te vergelijken met het energiegebruik dat te verwachten is op basis van klimaatgegevens, het type gebouw, de installaties en het gebruik van het gebouw. Vervolgens kunnen inefficiënties in het energieverbruik en installaties verholpen worden door aanpassingen in het gebruikspatroon en/of het opnieuw inregelen van de installatie(s).

Een energieverbruik analyse onderscheidt zich van een regulier energieonderzoek, omdat bij een regulier energieonderzoek de wijze van gebruik van het gebouw minimaal belicht wordt. En waar een installatie- performance scan zich richt op maximaal comfort, richt een energieverbruik analyse zich naast maximaal comfort ook op maximale energie-efficiëntie en minimale onderhoudskosten. Aan de hand van onze analyse adviseren wij u welke verbeteringsopties u kan toepassen en wat de te verwachten besparingen zullen zijn. Bij het product EST zijn wij ook in staat om uw energienota van zowel levering als transport op juistheid te controleren.

Wat levert EST op?

Uw energieverbruik wordt vergeleken met het verwachte verbruik bij uw gebouw. Hieruit volgen aanbevelingen om de installaties efficiënter te laten presteren en worden de besparingen berekend. De aanbevelingen nemen we met u door. U krijgt hiermee ook zelf extra inzicht in de werking van de installaties.

Signaleringen uit een energieverbruik analyse kunnen o.a. zijn:


 Een energierekening gaat omlaag wanneer u bepaalde verbeteringen doorvoert. Een energieverbruik analyse biedt concrete maatregelen m.b.t. de instellingen van uw installaties die direct uitvoerbaar zijn en geïmplementeerd kunnen worden. U kunt besparen op uw transport en leveringsnota voor zowel elektra als gas.

Nadat de verbeteringen zijn uitgevoerd is behoud van de nieuwe situatie belangrijk door regelmatig een check te doen en bij te sturen. Via goed beheer, signalering en ingrijpen blijft de energie-efficiëntie van uw installaties geborgd.

Vier redenen voor aanschaf van EST via Green Goals

De vier redenen om aan de slag te gaan met uw energieverbruik:

  • Gebouwen worden dynamisch en flexibel gebruikt. Er vinden bijvoorbeeld veranderingen plaats in de organisatie, in de bezetting of de bedrijfstijden. Veelal worden installaties bij oplevering eenmalig ingeregeld, maar niet aangepast aan de nieuwe situatie, waardoor er klachten en onnodig hoge energierekeningen ontstaan.
  • Installaties zijn de laatste jaren complexer geworden en veel componenten zijn afhankelijk van elkaar. Ongemerkt ontstaat door het regelmatig aanpassen van de regeltechnische instellingen een onbalans tussen energiekosten en comfort.
  • Maandelijks wordt de energieafrekening opgemaakt en weet u of u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Door eerder inzicht te krijgen in mogelijke inefficiënties kunt u eerder bijsturen en dus eerder kosten besparen.
  • Adviesrapporten en analyses van installaties geven veelal kwalitatief inzicht,
 terwijl de energieverbruik analyse kwalitatief en kwantitatief aangeeft waar verbeteringen te behalen zijn.