Nieuwe wet op Curaçao belemmert kansen voor zonne-energie

Green Goals heeft in augustus een stagiair naar Curaçao gestuurd om de lokale kansen voor zonne-energie in kaart te brengen. Gedurende vier maanden heeft de stagiair politieke-, economische- en financiële analyses uitgevoerd om hier een uitgebreid verslag over te schrijven. Hier kwamen voornamelijk en veelbelovende resultaten naar voren. Helaas worden de kansen voor zonne-energie volledig de kop in gedrukt door en recent aangenomen wet.

De rentabiliteit van zonne-energie projecten hangt af van een aantal factoren. Zo zijn de energieprijzen essentieel voor het rendement van de zonnepanelen. De prijzen voor zakelijke gebruikers op Curaçao zijn bijna drie keer zo hoog dan in Nederland. Dit heeft een enorme positieve impact op de business case.

Een andere belangrijke rentabiliteitsfactor is het klimaat waarin de zonnepanelen opereren. In Nederland bedraagt het aantal jaarlijkse zonuren gemiddeld tussen de 1500 en 1600 uur (+/- 875 vollast-uren). Curaçao staat bekend om het zonnige klimaat met gemiddeld 3000 zonuren per jaar (+/- 1600 vollast-uren). Hoewel het technisch rendement van zonnepanelen bij een hogere temperatuur wat afneemt wordt dit in Curaçao ruimschoots gecompenseerd door het hoge aantal zonuren. Hierdoor wekt een paneel in Curaçao bijna twee keer zoveel energie op als hetzelfde paneel in Nederland.

Uit de concurrentieanalyse komt naar voren dat geen enkel bedrijf op Curaçao zonnepanelen aanbiedt of projecten ontwikkeld met het ESCO-concept. Met deze methode investeert de klant niks, maar wordt er wel geprofiteerd van een flinke korting op de energierekening. Green Goals heeft veel ervaring met dit concept en zou de markt op Curaçao hier mee positief kunnen veranderen.

Hoewel alle beschreven uitkomsten groene seinen geven voor de Curaçaose markt wordt dit tegen gehouden door recente politieke ontwikkelingen. Door een pas aangenomen wet worden eigenaren van zonnepanelen verplicht om een zogenaamde “solar tax” te betalen indien er wordt terug geleverd op het elektriciteitsnet. Deze belasting is zo hoog dat een zonne-installatie nauwelijks nog rendabel is. De belasting kan ontweken worden door volledig off-grid te gaan met generatoren als back-up.

Kortom, Curaçao heeft uitstekende natuurlijke condities om het eiland te verduurzamen met zonnepanel. Helaas heeft de invoering van de nieuwe wet voor terug levering zo’n negatieve impact op de projecten dat het niet meer rendabel is om te investeren. Green Goals gaat de politieke ontwikkelingen op het eiland volgen en zal bij eventuele veranderingen opnieuw naar de situatie kijken.